top of page

Den affärsnära juristen.

Vi blir en del av ert team. Prata med oss om konsultlösningar inom juridik.

Erbjudande

Vårt erbjudande

Stellia Legal Interim grundades 2019. Vi såg att företag behöver samma flexibla resurs- och kompetensförstärkning inom juridik som finns tillgänglig för andra yrkesgrupper. Stellia Legal Interim är lösningen på det behovet.

Rådgivning

Vi ger juridisk rådgivning vid exempelvis avtalsförhandlingar, transaktioner, arbetsrättsliga förhandlingar, verksamhetsöverlåtelser eller omorganisationer.

35009 Stellia Legal 2022-08-26-176_big_edited_edited_edited.jpg

Kompetensutveckling

Vi håller skräddarsydda kurser för företag inom exempelvis arbetsrätt, fastighetstransaktion, kommersiell hyra och GDPR.

Interim

Vi hyr ut jurister på uppdragsbasis, till exempel vid tillfälliga vakanser, inför särskilda utmaningar eller när kunden behöver en jurist på deltid. Exempel på roller som vi bemannar är bolagsjurist, chefsjurist, förhandlingschef, HR-specialist (arbetsrätt och förhandling), bankjurist, Compliance Officer och Data Protection Officer.

Våra jurister

Vi är seniora affärsjurister med gedigen specialistkunskap och branscherfarenhet inom våra
respektive områden. Utöver de jurister som är anslutna till oss har vi ett nätverk av ytterligare
jurister tillgängliga för interimsuppdrag.

Våra jurister
35009 Stellia Legal 2022-08-26-43_big.jpg
35009 Stellia Legal 2022-08-26-97_big.jpg

Anna Siesing

ARBETSRÄTT

anna.siesing@stellia.se

0760-30 55 68

Connect on LinkedIn

Ingrid Gustavsson

35009 Stellia Legal 2022-08-26-138_big.jpg
35450 Stellia Therese Tamm 2023-05-04-18-Redigera_big.jpg

Jenny Rönnborg

FASTIGHET & GDPR

jenny.ronnborg@stellia.se

0721-78 01 00

Connect on LinkedIn

Therése Tamm

ALLMÄN AFFÄRSJURIDIK

KOMMERSIELLA AVTAL

therese.tamm@stellia.se

0707-48 24 70

Connect on LinkedIn

bottom of page