Den affärsnära juristen.

Vi blir en del av ert team. Prata med oss om konsultlösningar inom juridik.

 

Vårt erbjudande

Stellia Legal Interim grundades 2019. Vi såg att företag behöver samma flexibla resurs- och kompetensförstärkning inom juridik som finns tillgänglig för andra yrkesgrupper. Stellia Legal Interim är lösningen på det behovet.

Rådgivning

Vi ger juridisk rådgivning vid exempelvis avtalsförhandlingar, transaktioner, arbetsrättsliga förhandlingar, verksamhetsöverlåtelser eller omorganisationer.

Kompetensutveckling

Vi håller skräddarsydda kurser för företag inom exempelvis arbetsrätt, fastighetstransaktion och kommersiell hyra.

Interim

Vi hyr ut jurister på uppdragsbasis, till exempel vid tillfälliga vakanser, inför särskilda utmaningar eller när kunden behöver en jurist på deltid. Exempel på roller som vi bemannar är bolagsjurist, chefsjurist, förhandlingschef, HR-specialist (arbetsrätt och förhandling), bankjurist, Compliance Officer och Data Protection Officer.

Våra jurister

Vi är seniora affärsjurister med gedigen specialistkunskap och branscherfarenhet inom våra
respektive områden. Utöver de jurister som är anslutna till oss har vi ett nätverk av ytterligare
jurister tillgängliga för interimsuppdrag.

Anna Siesing

ARBETSRÄTT

anna.siesing@stellia.se

0760-30 55 68

Connect on LinkedIn

Ingrid Gustavsson